Holm & Laue melktaxi 4.0

Innovatieprijs van DLG voor de nieuwe melktaxi met Smart-ID, Smart-Mix en CalfGuide
De melktaxi van Holm & Laue zet al meer dan 10 jaar wereldwijd nieuwe maatstaven in het voeren van kalveren. De klanten waarderen de doeltreffende bereiding en de mogelijkheid om de melk mild te verwarmen of zelfs te pasteuriseren. Door de elektromobiliteit kunnen
ook grote hoeveelheden melk eenvoudig worden getransporteerd. Later bij het kalf wordt de hoeveelheid dan exact gedoseerd. Zo krijgt het kalf altijd dezelfde melkmaaltijd. Holm & Laue is de innovatieleider op dit gebied en onderstreept dit ook jaarlijks op de EuroTier met de voorstelling van zijn melktaxi 4.0 met Smart-ID.

180 graphic

Zeker met het oog op de moeilijke financiële situatie van de melkveebedrijven, is een maximale benutting van het genetische potentieel van de dieren van levensbelang. Om dit te bereiken, worden steeds verfijndere voerprogramma’s bij de kalveren ingezet (bijv. metabolische programmering). Dit vereist echter voor elk dier een individuele voedering naargelang de leeftijd. Hierbij staan de boeren voor de vraag: “Hoe moet ik de moderne aanbevelingen in de drinkemmer omzetten en hoe leg ik mijn medewerkers uit hoe zij de verschillende kalveren iedere dag moeten voeren?” Bij de traditionele drinkautomaat kunnen moderne afvoercurves eenvoudig worden geprogrammeerd, maar in de individuele houderij en bij het voeren in emmers was dit tot nu toe niet mogelijk.

Smart-ID

Smart-ID lost deze problematiek op. Bij de melktaxi 4.0 worden kalveren en kalvergroepen voor het eerst door de apparaatsoftware gedetecteerd. De leeftijd van het kalf wordt in het systeem vastgelegd. Aan de hand van de geprogrammeerde voercurve krijgt het kalf exact de hoeveelheid waar het recht op heeft.

Smart-ID is een elektronisch detectiesysteem, dat uit een antenne aan de melktaxi en een transponder aan de kalverboxen bestaat. Het nummer van de box wordt bij het langsrijden gedetecteerd en op het display weergegeven. Hierbij verschijnt ook het aantal kalveren in de box, hun leeftijd en het betreffende voerprogramma.

De medewerker hoeft nog slechts op de inschakelknop van de pomp te drukken en de juiste hoeveelheid melk stroomt in de emmer. Deze functie is tot nu toe wereldwijd uniek en geeft de medewerkers, met name bij een groter aantal kalveren, absolute zekerheid, omdat ze altijd precies weten hoeveel ze dienen te voeren. Dit leidt tot een enorme verbetering van de werkkwaliteit en -snelheid.

De melktaxi 4.0 met Smart-ID biedt zes geïntegreerde voercurves met op- en afvoermogelijkheden, net zoals de drinkautomaat. Zo kunnen kalveren dus ook met drinkemmers in individuele of groepsboxen aan de hand van moderne voercurves prestatiegericht worden gevoerd.

Smart-Mix

Vóór het voeren hoeft de benodigde totale hoeveelheid niet meer grof te worden ingeschat. Deze wordt nu automatisch berekend via de ingestelde voercurves en de in de melktaxi geregistreerde kalveren. Deze hoeveelheid wordt op het display aangegeven. Daardoor wordt de bereiding van de melk vereenvoudigd en worden fouten bij het mengen vermeden.

Calculator voor het mengen van water en kunstmelk (KM)

En dit is nog niet alles! De melktaxi 4.0 geeft in het programma Smart-MIX ook aan hoeveel melk of water zich al in het reservoir bevindt. Na het invoeren van de gewenste concentratie kunstmelk (procentueel drogestofgehalte (DS)), wordt bovendien de exacte mengverhouding berekend. Op het display verschijnen de benodigde hoeveelheden water en KM, die dan het juiste mengresultaat opleveren.

Hierdoor behoren complexe mengtabellen en moeilijke berekeningen definitief tot het verleden. De melktaxi 4.0 zegt de medewerker precies wat hij moet doen.

Zelfs met de oplosbaarheid van de KM wordt rekening gehouden. Wanneer poeder in water wordt opgelost, vult het poeder het volume van de drank immers NIET in de verhouding 1:1 aan. Deze fout wordt door de melktaxi 4.0 automatisch gecorrigeerd.

Calculator voor berekening van de droge stof bij het gebruik van volle melk

Vroeger was de exacte berekening van de droge stof in de drank gecompliceerd, vooral wanneer volle melk en KM moesten worden gemengd. Dankzij Smart-MIX behoort dit probleem bij de melktaxi 4.0 tot het verleden. Na het invoeren van het drogestofgehalte van de volle melk berekent de MTX 4.0 automatisch de benodigde hoeveelheden melkpoeder en water om het gewenste DS voor het totale mengsel te bereiken. Zonder Smart-MIX is zo’n berekening nagenoeg onmogelijk!

CalfGuide

Modern diermanagement vereist datatransparantie. Geen probleem bij computergestuurde drinkautomaten: hier zijn de kalvergegevens al bijna belangrijker dan de functie van het automatische voeren zelf. Bij de H&L 100 is het programma CalfGuide inmiddels het modernste kalvermanagement op de markt. Het voeren van de kalveren met emmers daarentegen was tot nu toe helemaal niet gedocumenteerd.

De nieuwe melktaxi 4.0 is voor het eerst in staat om alle kalver- en voergegevens draadloos naar de centrale CalfGuide-server door te sturen. Van daar uit kunnen deze via een wifi-netwerk in overzichtelijke grafieken en tabellen op mobiele apparaten of desktops worden weergegeven.

Bijzonder belangrijk is de voergeschiedenis van de kalveren, die na het fokken ook geëxporteerd en in andere softwareprogramma’s gebruikt kan worden.

Pasteuriseren is een bijzonder delicaat proces, omdat bij temperatuurproblemen de melkkwaliteit kan verminderen. CalfGuide voor MTX 4.0 kan de vereiste gegevens over de toestand van de melktaxi controleren. Het volledige temperatuurverloop en de exacte hoeveelheid in de taxi worden geregistreerd.

Voor het documenteren van het werk is de kalenderfunctie handig. Deze slaat iedere dag de uitgevoerde handelingen op, zoals pasteuriseren, verwarmen, voeren, reinigen en koelen. Daardoor kan de werkkwaliteit van de medewerkers worden gecontroleerd en verbeterd.

MTX 4.0 met ondertiteling ; een promotievideo van Holm & Laue
Meer informatie melktaxi ; Hierbij wordt er duidelijk uitgelegd, met foto’s, hoe het voeren en voorbereiden in zijn werk gaat

Nieuw: Flush Master, een filmpje met (Engelse) uitleg:

NIEUW: Handschoenen vakje voor elk type melktaxi, max. 5kg
Sluit Menu