Teatscrubber F71

De opvolger van de F60. Optimaliseert uw melkproces door verbeterde consistentie tijdens de voorbehandelingsprocedures:

  • Optimale Hygiëne
  • Uitstekende Stimulatie
  • Optimale Consistentie
  • Ultieme Efficiëntie van voor behandelen

7 november 2019:  Veeteelt advertentie F71 Teatscrubber

Advertentie Agro modern Veeteelt

15 november 2018:  Introductie van de nieuwe F71 Teatscrubber op de EuroTier in Hannover.

Voorbehandelen met weinig inspanning!

Optimale efficiëntie

Bedrijfsefficiëntie bij het voor behandelen speelt een grote rol in de algemene rentabiliteit van het melkveebedrijf. Melkstal efficiëntie is beslissend voor de Rentabiliteit van alle Melkveebedrijven onafhankelijk van hun grootte.
Een actuele studie toont aan, dat de liters Melk die per uur gemolken worden, één van de drie belangrijkste factoren zijn voor de Rentabiliteit van een melkveebedrijf. Efficiënt werken door alle melkers gelijk!

Optimale Productie

Koeien zijn zeer gesteld op routine en belonen de melkers die het hun geven. Onderzoek heeft een 5,5% productie stijging over de lactatie aangetoond wanneer een gestandaardiseerde routine volgde op een wisselde voorbehandelings routine.
De Teatscrubber biedt u de optimale Maatstaf aan Voorbehandel Routine Consistentie van Koe tot Koe, van Melkbeurt tot Melkbeurt van melker tot melker en zo bent u instaat de variaties te sturen, die inconsistentie in uw melkproces veroorzaken..

Das F-60-Opti-Prep-System levert een constant en optimaal niveau aan de volgende Elementen voor de voorbehandel Routine, voor de individuele behoeftes voor uw veestapel en bedrijfsmanagement

  • De hoeveelheid en de kracht van het ontsmettingsmiddel
  • Speen/ speenpunt stimulatie en reiniging.
  • Het droogborstelen van de spenen

Stimulatie

Onderzoek heeft bewezen dat een juiste voorbehandeling en stimulatie, drie optimale resultaten oplevert:

  1. Beter en sneller (uit)melken
  2. Hogere melkproductie over de Lactatie
  3. Geringere bedrijfskosten


Sluit Menu