Teatscrubber F60

De opvolger van de F488. Optimaliseert uw melkproces door verbeterde consistentie tijdens de voorbehandelingsprocedures:

  • Optimale Hygiëne
  • Uitstekende Stimulatie
  • Optimale Consistentie
  • Ultieme Efficiëntie


Meer informatie


Voorbehandelen met weinig inspanning

Optimale efficiëntie

Bedrijfsefficiëntie bij het  voorbehandelen speelt een grote rol in de algemene rentabiliteit van het melkveebedrijf. Melkstal efficiëntie is beslissend voor de Rentabiliteit van alle Melkveebedrijven onafhankelijk van hun grote.
Een actuele studie toont aan, dat de liters Melk die per uur gemolken worden, één van de drie belangrijkste factoren zijn voor de Rentabiliteit van een melkveebedrijf

Optimale Productie

Koeien zijn zeer gesteld op routine en belonen de melkers die het hun geven. Onderzoek heeft een 5,5% productie stijging over de lactatie aangetoond wanneer een gestandaardiseerde routine volgde op een wisselde voorbehandelings routine.
De Teatscrubber biedt u de optimale Maatstaf aan Voorbehandel Routine Consistentie van Koe tot Koe, van Melkbeurt tot Melkbeurt van melker tot melker en zo bent u instaat de variaties te sturen, die inconsistentie in uw melkproces veroorzaken..

Das F-60-Opti-Prep-System levert een constant en optimaal niveau aan de volgende Elementen voor de voorbehandel Routine, voor de individuele behoeftes voor uw veestapel en bedrijfsmanagement

  • De hoeveelheid en de kracht van het ontsmettingsmiddel
  • Speen/ speenpunt stimulatie en reiniging.
  • Het droogborstelen van de spenen

Optimale Hygiene

Het Opti-Blend-systeem biedt ter plaatse (op uw bedrijf)een compleet assortiment van hygiëne-oplossingen met behulp van chloor kooldioxide technologieën.

Het opti-blend (mix)-systeem heeft de mogelijkheid om zelfstandig opgegeven formuleringen ter plaatse produceren en controleren, consistent en nauwkeurig, bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en spaarzaamheid.

Het OptiBlend System onafhankelijk produceert twee of meer chloordioxide gebaseerd formuleringen, ter plaatse, gemengd met behulp van plaatselijk drinkwater.

Dit verlaagt drastisch de productiekosten van grotere hoeveelheden van, voor en na melken te gebruiken hygiëneproducten door besparing op tijd, verpakking, opslag en transportkosten, tegelijkertijd het product dat bij u op het bedrijf samengesteld is beter van kracht en stabieler van samenstelling

 ORP-Waarde, de desinfectiekracht

In proef na proef, Chloredioxide formules blijken een veel sterker desinfecterende werking te hebben dan andere middelen zoals bijv. Jodium en waterstofperoxide. .

Stimulatie

Onderzoek heeft bewezen dat een juiste voorbehandeling en stimulatie, drie optimale resultaten oplevert:

  1. Beter en sneller (uit)melken
  2. Hogere melkproductie over de Laktatie
  3. Geringere bedrijfskosten


Meer

Sluit Menu